Produkter

Ritzau Finans dækker alle forhold og begivenheder, der påvirker kursudviklingen på aktie-, rente- og valutamarkederne. Dækningen sker i realtid, hvor korte nyhedsflash hurtigt følges op af mere indsigtsfulde telegrammer. Ritzau Finans dækker alle selskaber noteret på NasdaqOMX i København samt udenlandske virksomheder af relevans for det danske marked. I samarbejde med Ritzaus Bureau og ledende udenlandske nyhedsbureauer rapporterer Ritzau Finans også om internationale begivenheder.
Virksomheds- og børsnyheder
Ritzau Finans følger udviklingen på børsen i København og rapporterer løbende om handelsudviklingen. Ritzau Finans dækker udviklingen i alle de børsnoterede selskaber og rapporterer om alt lige fra regnskaber og prognoser til selskabsspecifikke begivenheder. Vores dækning krydres med interviews med virksomhedsledere, og vi følger pressekonferencer, investormøder og andre begivenheder på tæt hold. Ritzau Finans har også stor fokus på danske virksomheders konkurrenter i udlandet, ligesom vi følger udviklingen i de store brancher.
Makroøkonomiske og politiske nyheder
Den makroøkonomiske udvikling – både i Danmark og i resten af verden – udgør en vigtig del af Ritzau Finans’ rapportering. Konjunkturstatistik, penge- og finanspolitik følges nøje og suppleres med kommentarer fra danske og internationale analytikere.
Ritzau Estimates
Ritzau Estimates orienterer løbende om markedets forventninger til udviklingen i de største børsnoterede selskaber.
Markedsrapporter
Ritzau Finans følger nøje udviklingen på NasdaqOMX i København og børserne Norden, Europa, USA og Asien samt rente- og valutamarkederne. Markedsrapporteringen sker dels som faste telegrammer med statusrapporter mange gange dagligt men også som hurtige opdateringer ved større ændringer i markederne.
Kalender
Ritzau Finans holder styr på datoer og tidspunkter for vigtige begivenheder, der påvirker de finansielle markeder, og udsender hver dag en oversigt over dagens vigtigste begivenheder.
Børsdata og kurslister
Ritzau Finans leverer børsdata og kurslister til danske og internationale medier. Det kan være aktier, investeringsforeninger, obligationer, råvarer, valuta- og krydskurser, energipriser, statistikker, sammenligningstal og en hel række makroøkonomiske nøgletal samt daglige beretninger på om det danske aktie- og obligationsmarked. Foruden de rå kursdata leverer vi dagligt individuelt layoutede løsninger til trykte og elektroniske udgivelser samt en række applets og flash-grafikker, som vores kunder indsætter direkte på deres sider.
Se "Vores Leverancer"
Logo